Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
weeklygames [2019/09/11 06:11]
marko.oja [Ke 11.9. Kaisla]
weeklygames [2019/09/18 06:09] (current)
lasse [To 19.9. Kaisla]
Line 24: Line 24:
  
  
-==== Ke 11.9. Kaisla ====+==== Ke 18.9. Kaisla ====
  
  
-  - <​del>​Teemu P.</​del>​ (tuli este niin en pääsekäänsori+  - <del>Jyrkkä</​del>​Kalenteri error iski. Vain torstai ok. 
 +  - Matti 17 
 +  - Teemu P. 17 
 +  - <​del>​Karri 17 (Jos torstaiksi ei tule pelejä)</​del>​ 
 +  - <​del>​Antti 17 (Jos torstaiksi ei tule pelejä)</​del>​ 
 +  - Juha L. 17 
 +  - Jere 17 
 +  - Marko O 17 (kortit mukanavoin skipata jos jonkin viikkopelit on siitä kiinni) 
 +==== To 19.9. Kaisla ==== 
 + 
 +  - Karri 15/17 
 +  - Lasse 15<​del>/​17</​del>​ 
 +  - Antti 15/17
   - Jaakko N ~17   - Jaakko N ~17
-  - Orava 17 +  - Jyrkkä 15/17 
-  - Tero 17 +  - Tero 15/17 
-  - Karri 17 +  - Juha L. 17 
-  - Late 17  +  - Marko O 15/17 (haussa ​1x Angelo, 2-4x Oppugnant Night, 2x Path of Typhon, 3x Samat Ramal-Ra, löytyy muuten, paitsi 1xSamat Ramal-Ra. Oliko muita puutteita? Jotain piti tuoda mutta en muista. Haussa 2xKhazar´s Diary, 2xSudario Refraction, Venefictejä ja Draeven Softfooteja -Lasse 
-  - Marko O 17 (haussa ​Cry Wolf)+ 
  
  
   ​   ​
 ===== Tournaments / Turnaukset ===== ===== Tournaments / Turnaukset =====
- 
- 
- 
- 
- 
-**Syyskuussa Tukholma 6.–9.9.** 
- 
-Tiedotus siirtynyt whatsappiin. 
- 
-Tuodaan Poika kotiin, niin kuin -95. #​neverförget 
- 
-Turnaukset laivalla mennen tullen: 
- 
-Menomatkan turnaus: "​Journey to Stockholm: Love Boat II" 6.9-7.9 - Järjestäjä:​ Late 
-http://​www.vekn.net/​event-calendar/​event/​9365 
- 
-Paluumatkan turnaus:"​Fee Stake: International Waters 1" 8-9.9 - Järjestäjä:​ Teemu 
-http://​www.vekn.net/​event-calendar/​event/​9377 
  
 ** Syyskuun lopussa Manse Politics** 28.9. ** Syyskuun lopussa Manse Politics** 28.9.
weeklygames.1568182319.txt.gz · Last modified: 2019/09/11 06:11 by marko.oja
[unknown link type]Back to top
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0