Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
weeklygames [2019/07/13 21:43]
kmalm [to 18.7. Lost]
weeklygames [2019/07/18 13:39] (current)
otso_s [to 18.7. Kaisla]
Line 22: Line 22:
  
  
-==== to 18.7. Lost ====+==== to 18.7. Kaisla ​====
  
-   - Jyrkkä 15 +   - Jyrkkä 15. Haussa Clockwerxejä x määrä. Nocturnet löytyy ainakin, PoN pitää tsekkaa tarkemmin. 
-   - Late 15+   - Late n. 15.10
    - Tero 15/17    - Tero 15/17
-   - Karri 15+   - Karri 15, haussa 6x Nocturn, 1x The Path of Night 
 +   - Teemu P. 17 
 +   - Jaakko N ~17 
 +   - Antti 15/17 
 +   - Matti 15  (Oisko kellään Nikolaus Vermeulenia mulle myydä/​vaihtaa/​lainaa?​). Löytyy,1? T. Jyrkkä 1 kpl jeps -M 
 +   - Marko O 15/17 
 +   - Tom 17 
 +   - Marko S 16-17 
 +   - Samuel <​del>​~15</​del>​ Joutuu jäämään hoivaan Vampiirista Tautia, että ees mahis lähtee Joensuun reissulle. 
 +   - Juha L. 17 
 +   - Otso 17.15 
 + 
 +Huom. Obs! Pelipaikka vaihtui tällä viikolla Kaislaksi koska Losti remontissa 1.8. asti
  
 ===== Tournaments / Turnaukset ===== ===== Tournaments / Turnaukset =====
weeklygames.1563054203.txt.gz · Last modified: 2019/07/13 21:43 by kmalm
[unknown link type]Back to top
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0