Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
liiga [2020/10/30 05:31]
jyrkkae [Menneet]
liiga [2020/10/30 07:31] (current)
jyrkkae [Liiga Final]
Line 26: Line 26:
 Seating, deckit ja transkripti Seating, deckit ja transkripti
  
-  - Tero - Stanislava+  - Tero - Stanislava ​yms.
   - Jyrkkä Royal with Cheese   - Jyrkkä Royal with Cheese
   - Niko Weenie bleed   - Niko Weenie bleed
Line 34: Line 34:
 Transkripti tulossa mutta lyhyesti: Transkripti tulossa mutta lyhyesti:
  
-Niko toi nopeasti weenie bleederit tiskiin ja Juhalle jäi olla ottavan osassa. Laten yksi eagle sight ja DI hidastivat hieman, samoin Teron osoittama Parity Shift (2,1) mutta lopulta Nikon massa onnistui saamaan oustin Juhasta. Tällä välin Jyrkkä oli tuonut Adanan ja Aksinyan ylös, Latella oli Malgo ja Tremere ja Terolla ​Stalislava ​ja Ingrid. Äänten ollessa suhteellisen tasan jokaiseen referendumiin tarvittiin aina kahden pelaajan tuki. Anarchist Uprising osui Nikoon yhden vuoron jälkeen Juhan oustaantumisesta (Jyrkkä ja Late puolesta). Kolmen pelaajan pelissä oltiinkin stalemate tilassa: äänestykset eivät menneet läpi ja bleedit kääntyivät. Laten lunge kuivui kahteen kääntöön ja wakeen, jonka jälkeen Tero saikin olla suhteellisen rauhassa. Tero yritti aktiivisesti oustia Jyrkästä mutta Aksinya pöydässä teki oustaamisen vaikeaksi. Finaali loppuikin aikaan:+Niko toi nopeasti weenie bleederit tiskiin ja Juhalle jäi olla ottavan osassa. Laten yksi eagle sight ja DI hidastivat hieman, samoin Teron osoittama Parity Shift (2,1) mutta lopulta Nikon massa onnistui saamaan oustin Juhasta. Tällä välin Jyrkkä oli tuonut Adanan ja Aksinyan ylös, Latella oli Malgo ja Tremere ja Terolla ​Stanislava ​ja Ingrid. Äänten ollessa suhteellisen tasan jokaiseen referendumiin tarvittiin aina kahden pelaajan tuki. Anarchist Uprising osui Nikoon yhden vuoron jälkeen Juhan oustaantumisesta (Jyrkkä ja Late puolesta). Kolmen pelaajan pelissä oltiinkin stalemate tilassa: äänestykset eivät menneet läpi ja bleedit kääntyivät. Laten lunge kuivui kahteen kääntöön ja wakeen, jonka jälkeen Tero saikin olla suhteellisen rauhassa. Tero yritti aktiivisesti oustia Jyrkästä mutta Aksinya pöydässä teki oustaamisen vaikeaksi. Finaali loppuikin aikaan:
  
 Jyrkkä 1,5vp Jyrkkä 1,5vp
liiga.txt · Last modified: 2020/10/30 07:31 by jyrkkae
[unknown link type]Back to top
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0